Том мэдээллийн анализ нь DSP-үүдэд хэрхэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?

Big data analytics нь хэдэн жилийн турш үр дүнтэй маркетингийн схем, adtech-ийн тулгуур чулуу болсоор ирсэн. Том хэмжээний өгөгдлийн анализын үр ашгийн санааг баталгаажуулах статистикийн тусламжтайгаар танай компанид санал тавих нь хялбар бөгөөд санал болгосон хүн нь болж харагдахад хүргэх болно. Big data analytics нь том хэмжээний өгөгдлийг (нэрнээс нь хамаарч) шалгаж, шалгуулагчдад тухайн өгөгдлийг ашиглах боломжийг олгодог