Захиалгын видео үйлчилгээг ажиллуулах эцсийн гарын авлага

Subscription Video On Demand (SVOD) яагаад дэлбэрч байгаа нь үнэхээр сайн шалтгаантай юм: энэ бол хүмүүсийн хүсч байгаа зүйл юм. Өнөөдөр илүү олон хэрэглэгчид тогтмол үзэхээс илүүтэйгээр өөрсдийн сонгож, захиалгаар үзэх боломжтой видео контентыг сонгож байна. SVOD нь удаашрахгүй байгааг статистик мэдээллүүд харуулж байна. Шинжээчид түүний өсөлтийг 232 он гэхэд АНУ-д 2020 сая үзэгчийн төвшинд хүрнэ гэж таамаглаж байна. Дэлхийн үзэгчид 411 он гэхэд 2022 байсан бол 283 сая болж тэсрэх төлөвтэй байна