Имэйлийн маркетингийн захидлын жагсаалтыг бий болгох

Имэйлийн маркетинг нь боломжит худалдан авагчдад хүрэх хамгийн үр дүнтэй арга зам байж болох нь эргэлзээгүй. Энэ нь дунджаар 3800 хувийн ROI байна. Маркетингийн энэ хэлбэр нь бэрхшээлтэй байдаг гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Бизнесүүд эхлээд хөрвөх боломжтой захиалагчдыг татах ёстой. Дараа нь эдгээр захиалагчдын жагсаалтыг хувааж, цэгцлэх даалгавар байна. Эцэст нь эдгээр хүчин чармайлтыг үнэ цэнэтэй болгохын тулд имэйлийн кампанит ажлыг зохион бүтээсэн байх ёстой