Интернет худалдааны гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан өр цуглуулах: Тодорхой гарын авлага

Гүйлгээнд суурилсан хохирол нь олон бизнес эрхлэгчдийн хувьд бодит буянт зүйл байдаг, учир нь буцааж авах, төлөөгүй төлбөр, буцаалт, буцааж аваагүй бүтээгдэхүүн зэргээс шалтгаална. Алдагдлынхаа их хувийг бизнесийн загварынхаа нэг хэсэг болгон хүлээн зөвшөөрөх ёстой зээлийн бизнесүүдээс ялгаатай нь олон стартапууд гүйлгээний алдагдлыг төдийлөн анхаарал шаарддаггүй асуудал гэж үздэг. Энэ нь үйлчлүүлэгчдийн хяналтгүй зан авираас болж алдагдал огцом нэмэгдэхэд хүргэж болзошгүй бөгөөд цөөн хэдэн тохиолдолд алдагдлын хоцрогдол буурч болзошгүй юм.