Худалдааны дараахь худалдан авалтыг үр дүнтэй худалдан авагчдыг хадгалах стратегийн тусламжтайгаар хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?

Бизнес эрхэлж цэцэглэн хөгжихийн тулд бизнес эрхлэгчид маш олон техник, тактикийг ашиглах ёстой. Орлогоо нэмэгдүүлэх, маркетингийн хөрөнгө оруулалтынхаа өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд хэрэглэгчийн хадгалалтын стратеги нь бусад маркетингийн стратегиудаас хамаагүй илүү үр дүнтэй байдаг тул чухал ач холбогдолтой юм. Шинэ үйлчлүүлэгч олж авах нь одоо байгаа үйлчлүүлэгчээ хадгалахаас тав дахин их өртөгтэй байдаг. Үйлчлүүлэгчдийг хадгалах хугацааг 5% -иар нэмэгдүүлэх нь ашгийг 25-аас 95% хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой. Үйлчлүүлэгчиддээ борлуулах амжилтын түвшин