Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн хэрэглэгчийн сэтгэгдлийг хэрхэн хөшүүрэг болгох талаар 5 зөвлөгөө

Зах зээл бол томоохон брэндүүдэд төдийгүй дундаж түвшинд хүнд туршлага юм. Та асар том бизнес эрхэлдэг, жижиг орон нутгийн дэлгүүр эсвэл интернетийн платформ эзэмшдэг эсэхээс үл хамааран үйлчлүүлэгчдээ сайн анхаарч үзэхгүй л бол шатаар өгсөх магадлал бага байдаг. Таны хэтийн төлөв, үйлчлүүлэгчдийн аз жаргалтай холбоотой байх үед тэд хурдан хариу өгөх болно. Тэд танд ихэнхдээ итгэлцэл, үйлчлүүлэгчдийн тойм болон бусад зүйлсээс бүрдсэн маш их ашиг тусыг өгөх болно