Бизнесийн видео сурталчилгааны кампанит ажил эхлүүлэх 3 алхам

Видео маркетинг нь бүрэн хүчин чадалтай бөгөөд платформыг ашигласан зах зээлдүүлэгчид үр шимийг нь хүртэх болно. Youtube, Google дээр эрэмбэлэхээс эхлээд Facebook-ийн видео зар сурталчилгаагаар дамжуулан зорилтот хэтийн төлөвөө олох хүртэл видео контент нь какао дахь зефирээс илүү хурдан мэдээллийн дээд хэсэгт гарч ирдэг. Тэгэхээр та энэ алдартай боловч төвөгтэй хэрэгслийг хэрхэн хөшүүрэг болгох вэ? Таны үзэгчдийг татах видео контент үүсгэх эхний алхам юу вэ? Videospot дээр бид үйлдвэрлэж байсан ба