Сошиал медиа бичлэгүүдийг зөв хуваарилах шилдэг туршлагууд

Өөрийн сошиал медиа бичлэгүүдийг хуваарьт оруулах нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн маркетингийн стратегийн чухал хэсэг байх ёстой бөгөөд олон давуу талтай гэж хэлэх нь илүүц биз ээ. Өдөрт олон удаа олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн платформ дээр байршуулах талаар бодох шаардлагагүйгээс гадна та цагийн хуваариа тогтмол барьж, цаг хугацааны мэдрэмжтэй агуулгыг төлөвлөж, урьдчилан төлөвлөж болох тул эрүүл хуваалцах харьцаатай болно. Өдөр бүр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн платформ дээр байхын оронд хуваарь гаргах