Судалгаа: Имэйлийн жагсаалтын чанар нь B2B маркетеруудын нэн тэргүүний зорилт юм

Олон B2B зах зээлдүүлэгчид имэйлийн маркетинг нь хамгийн үр дүнтэй хар тугалга бий болгох хэрэгслүүдийн нэг болохыг мэддэг бөгөөд Шууд Маркетингийн Холбоо (DMA) -ын судалгаагаар зарцуулсан 38 доллар тутамд дунджаар 1 долларын ROI харуулдаг. Гэхдээ имэйлийн кампанит ажлыг амжилттай хэрэгжүүлэх нь бэрхшээлтэй тулгарч болзошгүй нь эргэлзээгүй юм. Маркетингийн ажилтнуудад тулгарч буй бэрхшээлийг илүү сайн ойлгохын тулд имэйлийн маркетингийн програм хангамж нийлүүлэгч Delivra Ascend2-тэй хамтран энэ үзэгчдийн дунд судалгаа явуулсан. Үр дүн