Мобайл програмыг үр дүнтэй түлхэх мэдэгдлийн оролцоотой холбоотой шилдэг хүчин зүйлүүд

Гайхамшигтай контент үйлдвэрлэх цаг үе өнгөрсөн. Редакцийн багууд одоо түгээлтийн үр ашгийнхаа талаар бодох ёстой бөгөөд үзэгчдийн оролцоо нь гарчиг болж өгдөг. Медиа аппликейшн нь хэрэглэгчиддээ хэрхэн сонирхолтой байх вэ? Таны хэмжүүрүүд салбарын дундажтай харьцуулбал ямар байна вэ? Pushwoosh нь 104 идэвхтэй мэдээллийн хэрэгслийг түлхэх мэдэгдэх кампанит ажилд дүн шинжилгээ хийж, хариулт өгөхөд бэлэн байна. Хамгийн их оролцдог медиа програмууд юу вэ? Пушвүүш дээр бидний ажигласнаас үзэхэд