Маркетингийн автоматжуулалтын стратегийг хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх вэ?

Маркетингийн автоматжуулалтын стратегийг хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх вэ? Олон бизнес эрхлэгчдийн хувьд энэ бол сая (эсвэл түүнээс дээш) долларын асуулт юм. Энэ бол маш сайн асуулт юм. Гэсэн хэдий ч, эхлээд маркетингийн автоматжуулалтын стратеги гэж юу вэ? Амжилттай маркетингийн автоматжуулалтын стратеги гэж юу вэ? Энэ нь зорилго эсвэл тодорхой зорилгоос эхэлдэг. Маркетингийн автоматжуулалтын амжилттай хэрэглээг тодорхой хэмжихэд туслах цөөн хэдэн гол зорилго байдаг. Үүнд: