Худал сурталчилгаа? Иварын далайн ёроолын самбар

Youtube-ийн мэдээлснээр минут тутамд 72 цагийн видео байршуулдаг! Твиттер хэрэглэгчид өдөрт 400 сая удаа жиргэдэг. Ийм шуугиантай ертөнцөд бүтээгдэхүүн, вэбсайт эсвэл үйлчилгээг сонсох нь хэцүү байдаг. Худалдаж байгаа зүйл дээр үнэхээр онцгой зүйл байхгүй тохиолдолд бүр ч хэцүү байдаг. Өдөр бүр маркетерууд дуу чимээнээс дээгүүр гарах сорилттой тулгардаг. Бүтээлч сэдэл төрүүлэх найдвараар би 2009 оныг эргэж байна