Ялагч контент маркетингийн стратегийг бий болгох 5 алхам

Агуулгын маркетинг нь бизнесээ зах зээлд гаргах хамгийн хурдацтай хөгжиж буй, хамгийн үр дүнтэй арга боловч ялалтын стратегийг бий болгоход хэцүү байдаг. Ихэнх агуулгын маркетерууд стратегидаа үүнийг бий болгох тодорхой үйл явц байхгүй тул тэмцэж байна. Тэд үр дүнтэй стратеги дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийн оронд үр дүнгүй тактикт цаг алдаж байна. Энэхүү гарын авлагад та бизнесээ өргөжүүлэхийн тулд өөрийн ялалтын агуулгын маркетингийн стратегийг бий болгох 5 алхмыг тусгасан болно