Маркетингийн ажилтнууд, худалдагчид, гүйцэтгэх захирлуудын маркетингийн автоматжуулалтын сорилтууд (Мэдээлэл + зөвлөгөө)

Маркетингийн автоматжуулалтыг томоохон корпорациуд амьдралд хэрэгжиж эхэлснээс хойш ашиглаж ирсэн. Энэ үзэгдэл нь маркетингийн технологид хэд хэдэн аргаар өөрийн ул мөрөө үлдээжээ. Эрт шийдлүүд нь бат бөх, шинж чанараараа баялаг, улмаар төвөгтэй, үнэтэй байсан. Энэ бүхэн нь жижиг компаниудад маркетингийн автоматжуулалтыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байв. Жижиг бизнес нь маркетингийн автоматжуулалтын програм хангамжийг худалдаж авах боломжтой байсан ч гэсэн жинхэнэ үнэ цэнийг олж авахад бэрхшээлтэй байдаг. Энэ