5 онд 30 сая гаруй харилцагчийн харилцаанаас авсан 2021 сургамж

2015 онд үүсгэн байгуулагч бид хоёр маркетеруудын үйлчлүүлэгчидтэй харилцах харилцааг өөрчлөхийг зорьсон. Яагаад? Үйлчлүүлэгчид болон дижитал медиа хоорондын харилцаа үндсээрээ өөрчлөгдсөн ч маркетинг үүнтэй хамт хөгжөөгүй. Дохио-шуугиантай холбоотой томоохон асуудал байгааг би харсан бөгөөд брэндүүд хэт хамааралтай биш л бол тэд маркетингийн дохиогоо статик дээр сонсоход хангалттай хүчтэй болгож чадахгүй. Харанхуй сошиал өсөн нэмэгдэж байгааг би бас харсан, хаана