Төгсгөлийн төгсгөлд дүн шинжилгээ хийх нь бизнес эрхлэгчдэд хэрхэн тусалдаг

Төгсгөлийн төгсгөлд дүн шинжилгээ хийх нь зөвхөн үзэсгэлэнтэй тайлан, график биш юм. Эхний мэдрэгчтэй цэгээс тогтмол худалдан авалт хүртэлх үйлчлүүлэгч бүрийн замыг хянах чадвар нь бизнес эрхлэгчдэд үр ашиггүй, хэт өндөр үнэлэгдсэн зар сурталчилгааны сувгуудын зардлыг бууруулах, ROI-ийг нэмэгдүүлэх, онлайн байгаа байдал нь офлайн борлуулалтад хэрхэн нөлөөлж байгааг үнэлэхэд тусалдаг. OWOX BI-ийн шинжээчид өндөр чанарын анализ нь бизнесийг амжилттай, ашигтай ажиллахад тусалдаг болохыг харуулсан таван тохиолдлын судалгааг цуглуулжээ. Онлайн оруулсан хувь нэмрийг үнэлэхийн тулд төгсгөлөөс дүн шинжилгээ хийх аргыг ашиглах. А