Таны үйлчлүүлэгчдийн дунд санал асуулга явуулах оролцоог нэмэгдүүлэх 6 шилдэг туршлагууд

Үйлчлүүлэгчдийн дунд явуулсан санал асуулга нь танай үйлчлүүлэгчид хэн болохыг олж мэдэх боломжийг олгодог. Энэ нь брэндийн дүр төрхийг өөрчлөх, тохируулах, тэдний ирээдүйн хүсэл, хэрэгцээний талаар таамаглал гаргахад туслах болно. Судалгааг аль болох олон удаа хийх нь чиг хандлага, үйлчлүүлэгчдийн хүсэл сонирхлын талаар муруй байхаас зайлсхийх сайн арга юм. Судалгааны үр дүнгээс харахад таны үйлчлүүлэгчдийн итгэл, үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэх боломжтой юм