Агуулгын маркетингийн тоглоомыг нэмэгдүүлэх таван арга

Хэрэв та ямар нэгэн төрлийн агуулгын маркетинг эрхэлж байгаа бол стратеги ашиглаж байгаа гэсэн үг юм. Энэ нь албан ёсны, төлөвлөсөн эсвэл үр дүнтэй стратеги биш байж болох ч энэ бол стратеги юм. Сайн агуулга бий болгоход зарцуулах бүх цаг хугацаа, нөөц, хүчин чармайлтын талаар бод. Энэ нь хямд биш тул та үнэ цэнэтэй агуулгыг зөв стратеги ашиглан чиглүүлэх нь чухал юм. Агуулгын маркетингийн тоглоомыг нэмэгдүүлэх таван аргыг энд оруулав. Нөөцийн агуулгаараа ухаалаг бай