Маркомын үнэлгээ: A / B тестийн өөр хувилбар

Тиймээс бид марком (маркетингийн харилцаа холбоо) нь тээврийн хэрэгсэл болон хувийн кампанит ажилд зориулж хэрхэн гүйцэтгэж байгааг үргэлж мэдэхийг хүсдэг. Маркийг үнэлэхдээ энгийн A / B тестийг ашиглах нь түгээмэл байдаг. Энэ бол санамсаргүй түүвэрлэлт нь кампанит ажлын эмчилгээнд зориулж хоёр нүдийг дүүргэдэг арга техник юм. Нэг эс тест авч, нөгөө эс авахгүй. Дараа нь хариу хэмжээ эсвэл цэвэр орлогыг хоёр нүдний хооронд харьцуулна. Хэрэв туршилтын нүд хяналтын эсээс давсан бол