Багийн харилцаа холбоо яагаад таны Martech стекээс илүү чухал вэ?

Симо Ахавагийн өгөгдлийн чанар, харилцаа холбооны байгууламжийн талаархи хэвийн бус үзэл бодол нь Go Analytics дээр бүх өрөөг сэргээн хөгжүүлэв! бага хурал. ТУХН-ийн бүс нутаг дахь MarTech удирдагч OWOX олон мянган мэргэжилтнүүдийг энэхүү цугларалтад урьж, мэдлэг, санаа бодлоо хуваалцав. OWOX BI Team нь Симо Ахавагийн дэвшүүлсэн үзэл баримтлалыг эргэцүүлэн бодож үзэхийг хүсч байна. Байгууллагын мэдээллийн чанар ба чанар The