Гайхалтай өгөгдөл, агуу хариуцлага: ЖДҮ-үүд ил тод маркетингийн практикийг хэрхэн сайжруулах вэ?

Хэрэглэгчийн мэдээлэл нь жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд (ЖДБ) хэрэглэгчийн хэрэгцээ, брэндтэй хэрхэн харьцаж байгааг илүү сайн ойлгоход чухал ач холбогдолтой. Өрсөлдөөн ихтэй ертөнцөд бизнесүүд хэрэглэгчдэдээ илүү үр дүнтэй, хувийн туршлагыг бий болгохын тулд өгөгдлийг ашиглан бусдаас ялгарах боломжтой. Хэрэглэгчийн мэдээллийн үр дүнтэй стратегийн үндэс нь хэрэглэгчийн итгэл юм. Хэрэглэгчид болон зохицуулагчдаас илүү ил тод маркетингийн хүлээлт өсөн нэмэгдэж буй энэ үед харахаас илүү сайн цаг байхгүй.