Salesforce-ийн туршлагыг сайжруулахын тулд автоматжуулсан тестийг ашиглах

Salesforce гэх мэт томоохон хэмжээний аж ахуйн нэгжийн платформ дахь хурдацтай өөрчлөлт, давталтаас өмнө үлдэх нь хэцүү байж болох юм. Гэхдээ Salesforce ба AccelQ энэ бэрхшээлийг даван туулахын тулд хамтран ажиллаж байна. AccelQ-ийн Salesforce-той нягт уялдаатай, түргэн шуурхай чанарын удирдлагын платформыг ашиглах нь байгууллагын Salesforce хувилбаруудын чанарыг мэдэгдэхүйц хурдасгаж, чанарыг сайжруулдаг. AccelQ бол Salesforce тестийг автоматжуулах, удирдах, гүйцэтгэх, хянахад ашиглаж болох хамтын ажиллагааны платформ юм. AccelQ бол цорын ганц тасралтгүй туршилт юм