Үйлчлүүлэгчийн худалдан авалтын аялалыг хувийн болгох

Худалдан авалтын туршлагыг хувийн хэрэглэгчдэд тохируулах нь шинэ санаа биш юм. Орон нутгийн ресторанд зочлохдоо зөөгч таны нэр болон ердийн зүйлээ санаж байхдаа ямар мэдрэмж төрдөгийг бодоорой. Сайхан санагдаж байна, тийм үү? Хувийн тохируулга нь тухайн хувийн мэдрэмжийг сэргээж, үйлчлүүлэгчид түүнийг ойлгож, түүнд санаа тавьдаг болохыг харуулах явдал юм. Технологи нь хувийн тохиргооны тактикийг идэвхжүүлж болох боловч жинхэнэ хувийн тохируулга нь үйлчлүүлэгч бүрийн тантай харилцах харилцаанд илэрхий стратеги, сэтгэлгээ юм