Зан үйлийн дижитал мэдээлэл: Gen Z-тэй зөв хөвчийг цохих хамгийн сайн нууцлагдсан нууц

Маркетингийн хамгийн амжилттай стратегиуд нь хүрэхээр төлөвлөж буй хүмүүсийн талаархи гүнзгий ойлголтоор өдөөгддөг. Насыг харгалзан зан байдал, зан төлөвийн ялгааг хамгийн ихээр тодорхойлдог зүйл гэж үздэг тул үе үеийн линзийг үзэх нь зах зээлд оролцогчдод үзэгчдэдээ өрөвдөх сэтгэлгээтэй болоход тустай арга зам болжээ. Өнөөдөр ирээдүйд чиглэсэн корпорацийн шийдвэр гаргагчид 1996 оноос хойш төрсөн Gen Z-т анхаарлаа хандуулж байгаа нь зүй ёсны хэрэг юм. Энэ үе нь төлөвших болно