COVID-19 дэгдэлт: Зар сурталчилгаа ба маркетингийн нөлөө

Маркетингийн чухал шинэчлэлтүүдийг үргэлж хийдэг агентлагтай хамтран ажиллах нь туйлын үнэ цэнэтэй юм. Дэлхийн өнөөгийн нөхцөл байдал, COVID-19 эрүүл ахуй, аюулгүй байдлаас шалтгаалан бизнес эрхлэгч бүр өөрчлөлт хийхээс өөр аргагүй байдалд байгаа тул алслагдсан ажиллах хүчийг хангалттай технологиор хангаж, боломжтой бол тэг холбоо барих үйлчилгээнд шилжиж, бизнесийн зардлын хяналтыг чангална гэсэн үг юм. Энэ үед маркетингийн долларыг хаана зарцуулах нь маш чухал юм. Бизнес эрхлэгчид ч бас хийх ёстой