Мобайл програм хөгжүүлэх зөв фирмийг хэрхэн сонгох вэ

Арван жилийн өмнө хүн бүр өөр өөр вэбсайттай интернетийн жижиг булантай болохыг хүсдэг байв. Хэрэглэгчдийн интернэттэй харилцах арга хэлбэр нь хөдөлгөөнт төхөөрөмж болж өөрчлөгдөж байгаа бөгөөд програм нь хэд хэдэн босоо зах зээлд хэрэглэгчдээ татан оролцуулах, орлогоо нэмэгдүүлэх, үйлчлүүлэгчийнхээ хадгалалтыг сайжруулах гол арга зам юм. CIOs болон Mobile Leaders-ийн дунд явуулсан санал асуулгад үндэслэсэн Kinvey-ийн тайланд гар утасны програм хөгжүүлэх нь өртөг өндөртэй, удаан, бухимдалтай байдаг болохыг тогтоожээ. 56%