Твиттерийн профайл дээрх мэдээллийн товхимлын захиалга нь имэйл борлуулагчид ба захиалагчдын хувьд хожих боломж юм

Мэдээллийн хуудас нь бүтээгчдэд үзэгчидтэйгээ шууд харилцах боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь тэдний нийгэм, бүтээгдэхүүний гайхалтай мэдлэг, үр дүнг авчирдаг нь нууц биш юм. Гэсэн хэдий ч имэйлийн үнэн зөв жагсаалтыг гаргах нь илгээгч болон хүлээн авагчийн аль алинд маш их цаг хугацаа, хүчин чармайлт гаргах болно. Илгээгчийн хувьд хэрэглэгчдийн холбоо барих зөвшөөрлийг авах, ганц эсвэл давхар сонголтоор имэйл хаягаа баталгаажуулах, имэйлийн жагсаалтаа шинэчлэх гэх мэт шилдэг туршлагууд.