Нийгмийн худалдааны талаархи долоон асуудал

Нийгмийн худалдаа нь томоохон шуугиан болжээ. Гэсэн хэдий ч олон худалдан авагчид, олон худалдагчид худалдан авалт, борлуулалтаа "нийгмийн шинжтэй болгох" -ыг хойшлуулсаар байна. Яагаад энэ вэ? Үүнтэй ижил шалтгаанаар олон жилийн турш цахим худалдаа нь тоосго, зуурмагийн жижиглэнгийн худалдаатай нухацтай өрсөлдөхөд олон жил шаардагдсан. Нийгмийн худалдаа бол төлөвшөөгүй экосистем, үзэл баримтлал бөгөөд өнөө үед цахим худалдаа болсон газрын тосоор дамжин өнгөрч буй орчлон ертөнцийг сориход цаг хугацаа шаардагдана. Асуудал нь