Амжилттай түншийн маркетингийн мэргэжилтнүүд сурталчилж буй брэндүүддээ орлого оруулах 7 стратеги

Түншлэлийн маркетинг нь хүмүүс эсвэл компаниуд өөр компанийн брэнд, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлахын тулд шимтгэл авах боломжтой аргачлал юм. Түнш маркетинг нь нийгмийн худалдааг тэргүүлдэг бөгөөд онлайнаар орлого олох зорилгоор цахим шуудангийн маркетингтай ижил лигт багтдаг гэдгийг та мэдэх үү? Үүнийг бараг бүх компани ашигладаг бөгөөд иймээс нөлөөлөгч, хэвлэн нийтлэгчид үүнийг үйл ажиллагаандаа нэгтгэх сайхан арга юм. Түншлэлийн маркетингийн гол статистик Түнш маркетингийн дансууд