Хэвлэн нийтлэгчид Adtech компанид өөрсдийн давуу талыг алахыг зөвшөөрч байна

Вэб бол өнөөг хүртэл оршин тогтносон хамгийн динамик, бүтээлч орчин юм. Тиймээс дижитал сурталчилгааны тухайд бүтээлч сэтгэлгээ хязгааргүй байх ёстой. Хэвлэн нийтлэгч нь онолын хувьд шууд борлуулалтыг хожиж, түншүүддээ хосгүй нөлөө, гүйцэтгэлийг хүргэхийн тулд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээ бусад хэвлэн нийтлэгчдээс эрс ялгаж чаддаг байх ёстой. Гэхдээ тэд тийм биш юм, учир нь тэд зар сурталчилгааны технологийн дагуу нийтлэгчдийн хийх ёстой зүйлд бус харин хийх ёстой зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлжээ