Агуулгын маркетингийн минималистуудад зориулсан 5 гайхалтай хэрэгсэл

Би өөрийгөө агуулгын маркетингийн минималист гэж үздэг. Надад нарийн төвөгтэй хуанли, хуваарь гаргагч, төлөвлөлтийн хэрэгсэл таалагддаггүй, тэд процессыг шаардлагатай байгаагаас илүү төвөгтэй болгодог. Тэр ч бүү хэл, тэд агуулгын зах зээлд оролцогчдыг хатуу болгодог. Хэрэв та 6 сарын хугацаатай агуулгын хуанлийн төлөвлөлтийн хэрэгслийг ашиглаж байгаа бол танай компаний төлбөрийг төлж байгаа тул та уг төлөвлөгөөний бүх нарийн ширийн зүйлийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй гэж бодож байна. Гэсэн хэдий ч хамгийн сайн агуулгын зах зээлдүүлэгчид нь хөдөлгөөнт чадвартай бөгөөд агуулгыг хуваарийн дагуу шилжүүлэхэд бэлэн байдаг