Усан үзэм орж, шампан дарс: хиймэл оюун ухаан борлуулалтын юүлүүрийг хэрхэн өөрчилдөг вэ?

Борлуулалтын хөгжлийн төлөөлөгч (SDR) ямар хэцүү байгааг хараарай. Ажил мэргэжлээрээ залуу, ихэнхдээ туршлага дутмаг байдаг SDR нь борлуулалтын байгууллагадаа урагшлахыг хичээдэг. Тэдний нэг үүрэг бол дамжуулах хоолойг дүүргэх хэтийн төлөвийг ажилд авах. Тиймээс тэд ан хийж, агнадаг ч тэд хамгийн сайн агнуурын газрыг тэр бүр олж чаддаггүй. Тэд гайхалтай гэж боддог хэтийн төлөвийн жагсаалтыг гаргаж, борлуулалтын юүлүүр рүү илгээдэг. Гэвч тэдний хэтийн төлөв таарахгүй байна