Фэйсбүүк сурталчилгааны кампанит ажилдаа буух хуудсыг ашиглан хэрхэн хамгийн их ашиг олох вэ?

Зар сурталчилгаа хүмүүсийг илгээж буй хуудсыг хүлээн авахад бэлэн байгаа эсэхийг шалгаагүй бол ямар ч онлайн зар сурталчилгаанд нэг цент ч зарцуулах нь утгагүй юм. Энэ нь танай шинэ рестораныг сурталчилсан сурталчилгааны хуудас, телевизийн сурталчилгаа, сурталчилгааны самбар бүтээж, дараа нь хүмүүс таны өгсөн хаягаар ирэхэд тэр газар нь харанхуй, харанхуй, хархаар дүүрч, хоолгүй болох шиг болно. Сайн биш. Энэ нийтлэл нь a