Програм хангамж болох үйлчилгээ (SaaS) 2020 оны хурдны статистик

Бид бүгд Salesforce, Hubspot эсвэл Mailchimp-ийн талаар сонссон. Тэд үнэхээр SaaS-ийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх эрин үеийг эхлүүлсэн. SaaS буюу Програм хангамжийн үйлчилгээ гэдэг нь энгийнээр хэлэхэд хэрэглэгчид программ хангамжийг захиалгын үндсэн дээр ашиглах явдал юм. Аюулгүй байдал, хадгалах зай багатай, уян хатан байдал, хүртээмжтэй байдал зэрэг олон давуу талтай SaaS загварууд нь бизнесийг хөгжүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулахад маш их үр өгөөжтэй болохыг баталсан. Програм хангамжийн зардал 10.5 онд 2020%-иар өсөх бөгөөд ихэнх нь SaaS-д тулгуурлана.