Гайхамшигтай маркетингийн гайхалтай агуулга бичих 10 хэрэгсэл

Агуулга бичих хүч, бүхнийг хамарсан байдлыг тодорхойлох зөв үгсийг олоход хэцүү байдаг. Өнөөдөр сонирхогчдын блог хөтлөгчдөөс эхлээд олон улсын корпорациуд өөрсдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сурталчлахыг хичээдэг чанартай контент хэрэгтэй. Тайланд дурдсанаар блог хөтөлдөг компаниуд вэбсайт руугаа блог хөтлөөгүйгээс 97% илүү холбоос авдаг байна. Өөр нэг судалгаагаар блогийг вэбсайтынхаа гол хэсэг болгон ашиглах нь танд 434% илүү сайн боломж олгох болно гэдгийг харуулж байна