Мэдээллийн үе: Мэдээлэлд суурилсан хандлагаар Мянганы нас хүрэх

Саяхан Зиллоугийн хийсэн судалгаагаар мянганыхан судалгаа хийх, илүү оновчтой хувилбараар дэлгүүр хэсэх, худалдан авалт хийхээсээ өмнө үнийг харьцуулах зэрэгт илүү их цаг зарцуулдаг. Хэт мэдээлэлтэй хэрэглэгчдийн энэхүү шинэ эрин үе нь брэнд, компаниудын томоохон өөрчлөлтийг илэрхийлж байгаа ч гэсэн алтан боломжийг олгож байна. Олон тооны зах зээлдүүлэгчид дижитал үйл ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд маркетингийн холимог хэлбэрээ өөрчилсөн боловч өнөө үеийн мэдээллийн сангаас давуу талыг ашиглах нь адил чухал юм.