Edgemesh: Үйлчилгээний цахим худалдааны сайтын хурдны ROI

Цахим худалдааны өрсөлдөөнт ертөнцөд нэг зүйл тодорхой байна: Хурд чухал. Судалгааны дараа хийсэн судалгаа нь илүү хурдан сайт нь хөрвөлтийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлж, төлбөр тооцооны өндөр үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлдэг болохыг нотолж байна. Гэхдээ хурдан вэбийн туршлагыг хүргэх нь хэцүү бөгөөд вэб дизайны талаар гүнзгий мэдлэг, таны сайтыг үйлчлүүлэгчдэдээ аль болох ойр байлгах хоёрдогч "ирмэг" дэд бүтцийн аль алиныг нь шаарддаг. Цахим худалдааны сайтуудын хувьд өндөр гүйцэтгэлтэй