Өргөдлийнхөө үндсэн шинэчлэлтийг гаргахдаа хэрэглэгчиддээ хэрхэн баяртай байх вэ?

Сайжруулалт ба тогтвортой байдлын хооронд бүтээгдэхүүний хөгжилд угаасаа хурцадмал байдал байдаг. Нэг талаас, хэрэглэгчид шинэ шинж чанар, үйл ажиллагаа, магадгүй шинэ дүр төрхийг хүлээж байна; нөгөө талаас танил болсон интерфэйсүүд гэнэт алга болоход өөрчлөлтүүд урвуу нөлөө үзүүлдэг. Бүтээгдэхүүнийг эрс өөрчилснөөр энэ хурцадмал байдал хамгийн их мэдрэгддэг тул үүнийг шинэ бүтээгдэхүүн гэж нэрлэж болох юм. CaseFleet дээр бид эдгээр хичээлүүдийн заримыг нь хүнд хэцүү замаар сурч мэдсэн