2020 онд 2021 оны Мобайл маркетингийн стратегийн талаар бидэнд ямар баяр тэмдэглэв

Энэ нь мэдээжийн хэрэг, гэхдээ 2020 оны баярын улирал нь бидний бүтээлч байдлаар туршиж үзсэн бусад жилүүдтэй адилгүй байсан. Дэлхий дахинд нийгмээс холдуулах хязгаарлалтууд дахин хэрэгжиж эхэлснээр хэрэглэгчийн зан байдал уламжлалт хэм хэмжээнээс өөрчлөгдөж байна. Зар сурталчилгаа эрхлэгчдийн хувьд энэ нь биднийг уламжлалт болон Гэрээс гадуур (OOH) стратегиас хасч, гар утас, дижитал харилцаанд найдахад хүргэж байна. Эрт эхлэхээс гадна бэлэглэсэн картуудын урьд өмнө байгаагүй ихээр нэмэгдсэн нь амралтын хугацааг уртасгах төлөвтэй байна