Вэбсайттай холбоотой харилцааг сайжруулах 7 супер ашигтай хэрэгсэл

Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд дижитал мэдээллийн хэрэгслийг хэрэглэгчид ашиглах нь ихэссэн нь компаниуд өөрсдийн брэндийг сурталчлах арга замыг өөрчилсөн. Бизнес эрхлэгчид зочдын анхаарлыг татаж, худалдан авах чадвараа хянахад хэдхэн минутын хугацаа байна. Үйлчлүүлэгчид олон сонголтыг ашиглах боломжтой тул байгууллага бүр хэрэглэгчийн өөрсдийн брэндэд үнэнч байх байдлыг хангах маркетингийн стратегийн өвөрмөц холимгийг олох ёстой. Гэсэн хэдий ч эдгээр бүх стратегиуд одоо вэбсайтын оролцоог бий болгох, цаашид сайжруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Бид байна