Нөлөөлөлд өртөгчдийн маркетингийн шинэ том хэлэлцээр - жишээнүүдтэй

Би битгий алдаарай гэж эхлэх хэрэгтэй Douglas KarrSocial Media Marketing World дээр нөлөөлөгч маркетингийн талаархи танилцуулга! Нөлөөллийн маркетинг гэж юу вэ? Үндсэндээ энэ нь нөлөө бүхий хүмүүс, блог хөтлөгчид эсвэл томоохон дагагчтай алдартнуудыг өөрийн хувийн дансан дээрээ өөрийн брэндийг сурталчлахыг итгүүлэх гэсэн үг юм. Үнэндээ тэд үүнийг үнэгүй хийх байсан ч бодит байдал дээр та тоглохын тулд мөнгө төлдөг. Энэ бол өсөн нэмэгдэж буй зах зээл бөгөөд ашиг нь идэвхжсэн үед танай брэндэд томоохон амжилтыг авчрах болно