Нөлөөлөгчийн харилцаатай дижитал өөрчлөлтийг хэрхэн эзэмших вэ

Таны үйлчлүүлэгчид илүү мэдээлэлтэй болж, хүчирхэгжиж, эрэлт хэрэгцээтэй, бусдыг ялгаж салгаж, барьж авах чадваргүй болж байна. Өнгөрсөн үеийн тактик, хэмжүүрүүд нь өнөөгийн дижитал болон холбогдсон ертөнцөд хүмүүс хэрхэн шийдвэр гаргахтай уялдахаа больжээ. Технологи зах зээлд оролцогчдыг нэвтрүүлснээр брэндүүд хэрэглэгчийн аялалыг үзэх үзэлд үндсээр нь нөлөөлж чаддаг. Үнэн хэрэгтээ дижитал өөрчлөлтийн 34% -ийг CMO удирдаж байгаа бол ердөө 19% -ийг CTO ба CIO удирдаж байна. Маркетингийн хувьд энэ шилжилт нь а-ийн дагуу ирдэг