Allocadia: Илүү их итгэл, хяналтаар маркетингийн төлөвлөгөөгөө барьж, хянах, хэмжих

Өсөн нэмэгдэж буй нарийн төвөгтэй байдал, нөлөөллийг нотлох дарамт шахалт нь өнөө үед маркетинг урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй илүү төвөгтэй болж байгаагийн хоёр шалтгаан юм. Илүү боломжтой сувгууд, илүү мэдээлэлтэй үйлчлүүлэгчид, өгөгдлийн тархалт, орлого болон бусад зорилгод хувь нэмрээ оруулахыг байнга шаардаж байх нь хосолсон нь зах зээлдүүлэгчид илүү нягт нямбай төлөвлөгч болж, төсвийнхөө сайн менежер болоход шахалт үзүүлэхэд хүргэж байна. Гэхдээ тэд хичээсээр л байх юм