Google Analytics: Агуулгын маркетингийн үндсэн тайлангийн хэмжүүр

Агуулгын маркетинг гэсэн нэр томъёо нь өнөө үед нэлээд түгээмэл байна. Ихэнх компанийн удирдагчид болон зах зээлд оролцогчид агуулгын маркетинг хийх хэрэгтэйгээ мэддэг бөгөөд ихэнх нь стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэх хүртэл явцгаасан байдаг. Ихэнх маркетингийн мэргэжилтнүүдэд тулгардаг асуудал бол: Агуулгын маркетингийг хэрхэн хянах, хэмжих вэ? Агуулгын маркетингийг бусад хүмүүс хийж байгаа тул бид үүнийг эхлүүлэх эсвэл үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэж C-Suite-ийн багт хэлснээр бид үүнийг таслахгүй гэдгийг бид бүгд мэднэ.