Компанийнхаа доод шугамыг нэмэгдүүлэхийн тулд өгөгдөлд суурилсан соёлыг хэрхэн бий болгох вэ

Өнгөрсөн жил үйлдвэрлэлийн салбаруудад нөлөөтэй байсан тул та өрсөлдөөнтэй холилдоход ойрхон байна. CMO болон маркетингийн хэлтсүүд жилийн зардлаа нөхөж, маркетингийн доллараа энэ жил хөрөнгө оруулалт хийснээр танай зах зээл дээр байр сууриа өөрчлөх боломжтой болно. Маркетингийн талаархи илүү сайн ойлголтыг онгойлгохын тулд өгөгдөлд суурилсан зөв технологийн шийдэлд хөрөнгө оруулах цаг болжээ. Урьдчилан сонгосон өнгөөр ​​ялгагдах өөр өөр тавилгын чулуун чулуугаар хийсэн зочны өрөө биш (бэлэн шийдлүүд),