Хүмүүс ба Чотботууд: Хэрэглэгчийн үйлчилгээг хэн эзэмшиж чадах вэ?

2016 онд чатботууд түгээмэл болж эхлэхэд бүгд үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх хэлтэс дэх хүний ​​төлөөлөгчдийг орлоно гэж хэлж байсан. Messenger chatbots-ийн талаархи 2.5 жилийн туршлагыг цуглуулсны дараа бодит байдал өнөөдөр арай өөр харагдаж байна. Асуулт нь chatbots хүнийг орлох тухай асуудал биш, харин chatbots нь хүнтэй хэрхэн хөтлөлцөн ажиллах боломжтой болох тухай юм. Chatbot tech нь эхэндээ том амлалт байсан. Үйлчлүүлэгчдийн асуултанд харилцан ярианы хэлбэрээр хариулж, хүнээр хангахыг шаардах