3 оны эрэлт хэрэгцээний платформыг өөрчлөх 2017 чиглэл

2016 нь эрэлт хэрэгцээний платформууд (DSP) болон суваг дамжуулах суваг худалдан авах шийдлүүдийн секундын дараахь (QPS) эрин үеийн шуудангийн асуулга болсон гэж хэлж болно. DSP нь 500,000 сэтгэгдэл / секундын эсвэл 3 сая сэтгэгдэл / секундын алсын барааны харагдацыг жолоодож чадах эсэхээс үл хамааран худалдан авах боломж нь суваг дамжуулах бүх медиа худалдан авах платформууд дээр өрсөлдөх чадвартай ялгавартай шинж чанаргүй болсон. Өнөө үед ихэнх брэндүүд DSP-ийг дор хаяж суваг дамнуулан дамжуулж байх үед бүх үндсэн зар сурталчилгаатай автоматаар нэгтгэх ёстой гэж үздэг.