Зомби дагалдагчид: Нөлөөлөлд өртсөн маркетингийн ертөнцөд үхэгсэд явж байна

Танд дагагчдын тоо дунджаас дээгүүр, олон мянган таалагдсан, урьд өмнө брэндийн түншлэлийн туршлагатай нийгмийн сүлжээний танилцуулга таарч байна уу? Нөлөөлөлд өртсөн маркетингийн кампанит ажлын тоо улам бүр нэмэгдсээр байгаа тул хуурамч дагалдагчид болон хуурамч үзэгчидтэй ийм дансны хууран мэхлэлтэд брендүүд өртөх нь цөөнгүй байдаг. Influencer Marketing Hub-ийн мэдээлснээр: Influencer маркетинг 9.7 онд ойролцоогоор $ 2020 тэрбум болж өсөх гэж байна.