Бизнесийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх маркетингийн агуулга бичих 5 зөвлөмж

Маркетингийн сонирхолтой хуулбарыг бий болгох нь фенүүддээ үнэ цэнэтэй байлгахад чиглэгддэг. Энэ нь нэг шөнийн дотор тохиолддоггүй. Үнэн хэрэгтээ олон янзын үзэгчдэд ач холбогдолтой, үр дүнтэй байх маркетингийн агуулгыг бичих нь асар том ажил юм. Эдгээр таван зөвлөмж нь шинэхэн хүмүүст зориулсан стратегийн эхлэлийг тавьж, илүү туршлагатай хүмүүст гүн гүнзгий мэргэн ухааныг өгөх болно. Зөвлөгөө # 1: Оюунаа төгсгөлөөс нь эхлүүл Амжилттай сурталчилгааны эхний зарчим бол алсын хараатай байх явдал юм. Энэхүү алсын хараа