Зар сэргээх талаар мэдэх ёстой бүх зүйл

Өнөө үед хэвлэн нийтлэгчид болон бусад зах зээлд оролцогчдын өмнө тулгараад буй хамгийн том бэрхшээл бол зар сурталчилгаа хориглогч юм. Маркетингийн хувьд зар сурталчилгаа хаах ханш өсч байгаа нь зар сурталчилгааг хориглосон үзэгчдэд хүрч чадахгүй байна. Нэмж дурдахад, зар сурталчилгааг хориглох өндөр хувь нь зар сурталчилгааны бараа материалыг бага байлгахад хүргэдэг бөгөөд ингэснээр эцэст нь CPM-ийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлж болзошгүй юм. Арав гаруй жилийн өмнө зар сурталчилгааны хориглогч тоглож эхэлснээс хойш хориглох хэмжээ огцом өсч, сая сая хэрэглэгчтэй болж, платформ бүрт тархаж эхэлсэн. Хамгийн сүүлийн үеийн олдворуудын нэг